Hem

VÄLKOMMEN TILL MINDFUL GARDEN!

Vi tycker det är viktigt att ta tillvara på miljöns tillgångar. Design, material och växter ska hålla över tid. Genom medvetna val väljs växter som passar för platsens förutsättningar. Detta anpassas med design och material som passar till miljön.

Varmt välkommen!